System CPQ - Główne zalety systemu

Saleconfig

Podstawowe zalety systemu

 • zwiększenie wydajności pracy działu handlowego
 • wyeliminowanie błędów popełnianych przez handlowców podczas tworzenia wyceny produktów
 • pełna kontrola nad handlowcami i składanymi przez nich ofertami
 • kontrola umów i przekazywania zadań do realizacji
 • możliwość sprawdzenia budżetu dowolnej z ofert
 • pełna historia wygenerowanych dokumentów (Każde wygenerowanie oferty lub umowy zostawia "ślad" pozwalający wygenerować ją ponownie)
 • możliwość eksportu dowolnego zestawienia do Microsoft Excel
 • wprowadzanie zmian do oferty powoduje automatyczne stworzenie nowej wersji i zapisanie poprzedniej wersji do archiwum

SaleConfig CPQ

SaleConfig CPQ – (Configure, Price, Quote) oferuje najlepszy system do przygotowania ofert oraz wyceny skonfigurowanych produktów.
SaleConfig to w pełni zintegrowany system umożliwiający zarządzanie klientami, przygotowanie ofert z możliwością dowolnego kształtowania ich wyglądu oraz umieszczaniem w nich dowolnie skonfigurowanych produktów.
SaleConfig pozwala również na przygotowanie raportów na podstawie wygenerowanych dokumentów.
Konfigurator dla Ciebie
Konfigurator dla Ciebie

Konfiguracja

Z SaleConfig handlowcy mogą tworzyć prawidłowe oferty oraz umowy z dowolnego miejsca na świecie.
Mechanizm zależności pomiędzy opcjami prowadzi użytkownika przez dostępne właściwości produktu oraz zapobiega wybraniu ustawień niedostępnych.
Opcje w konfiguracji mogą być wybierane w dowolnej kolejności.

Modelowanie produktu w systemie SaleConfig posiada następujące funkcje:
 • zmienne (parametry) z dużym wyborem typów
 • zależności pomiędzy parametrami zapobiegające nieprawidłowym wyborom
 • rozwiązywanie zależności prowadzące użytkownika po dostępnych opcjach
 • kalkulacja ceny oraz kosztów na podstawie BOM
 • tworzenie opisu produktu na podstawie wybranych właściwości
 • podświetlanie wymaganych parametrów
 • wersjonowanie konfiguracji produktów
 • w pełni funkcjonalna implementacja języka Python używanego do skryptowego zapisu zależności, obliczania BOM oraz tworzenia opisów produktu

Dynamiczna wycena

Dynamiczna wycena pozwala stworzyć reguły dla wyliczania potrzeb materiałowych i operacyjnych oraz na tej podstawie przygotować wycenę oraz koszt produktu. W pełni elastyczne oparte na skryptach wyliczanie ilości potrzebnych materiałów, SaleConfig pozwala na przygotowywanie oferty dla dowolnej waluty oraz ustawianie kursów wymiany pomiędzy walutami. Możliwość utworzenia wielu cenników pozwala na wprowadzenie cen w zależności od regionów lub segmentów klientów. Każdemu użytkownikowi można przypisać standardowy cennik kosztowy oraz cennik sprzedażowy.
Konfigurator dla Ciebie
Konfigurator dla Ciebie

Generowanie ofert

Generowanie dokumentów ofert oraz umów oparte jest na w pełni konfigurowalnych szablonach.
Różnego rodzaju bloki tekstowe oraz funkcyjne mogą zostać umieszczone w finalnym dokumencie.
Użytkownik może dodać własne parametry do szablonu, które w trakcie przygotowywania oferty muszą zostać wypełnione.
Na podstawie parametrów możliwe jest wstawienie określonego bloku tekstowego lub konkretnego napisu.
Dokumenty oferty oraz umowy posiadają również unikalny system wersjonowania, pozwalający powrócić do każdego wygenerowanego dokumentu oraz utworzyć nową wersję dokumentu na podstawie już istniejącego (np. aby dodać nowe produktu lub dokonać modyfikacji)