Funkcjonalność

Konfigurator produktów

Zapewnia dokładną wycenę produktu oraz eliminuje błędy związane z wprowadzaniem danych, przyspiesza pracę handlowców, pozwala na przygotowywanie poprawnej specyfikacji produktu, nawet osobie z mniejszym doświadczeniem.

Konfigurator produktu posiada następujące możliwości:
 • definiowanie produktu oparte na ograniczeniach zgodności atrybutów, materiałów/surowców produktu
 • określanie kosztu, ceny, czasu realizacji oraz aktualnej dostępności produktu
 • tworzenie zestawienia potrzebnych materiałów w oparciu o zasady logiki konfiguratora
 • definiowanie złożonych systemów, zawierających wiele produktów i usług
 • możliwość tworzenia złożonych obliczeń dla opcji doboru materiałów
 • możliwość przygotowywania tabel wielu skonfigurowanych produktów

Oferty

Funkcjonalność ta obejmuje narzędzia do usprawnienia procesu wyceny oraz eliminacji błędów w przygotowywanych ofertach. Zapewnia stałe rabaty na poszczególne produkty, dodatkowo pozwala w prosty sposób wygenerować dokument oferty.

Proces wyceny pozwala na:
 • określenie ceny produktów złożonych na podstawie wybranych przez handlowca opcji
 • stosowanie konkretnych cen i rabatów w zależności od klienta
 • wyliczanie budżetu oferty, obliczanie kosztów łącznych oferty
 • określanie ostatecznej wartości oferty na podstawie wprowadzonej marży minimalnej

Funkcjonalność ofert polega na:
 • generowaniu i zarządzaniu ofertami online
 • dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu pozycji na podstawie konfiguratorów produktów
 • automatycznym wypełnianiu ofert odpowiednimi danymi klienta
 • ewidencjonowaniu historii zmian w ofercie
 • przechowywaniu danych pozwalających prognozować produkcję takich jak: przewidywany termin realizacji, prawdopodobieństwo wygranej, konkurencja itp.
 • łatwym dostosowywaniu szablonu oferty oraz przepływu informacji przy wykorzystaniu internetowego interfejsu administracyjnego
 • generowaniu ofert zawierających wszystkie potrzebne informacje, np. opisy produktów, aprobaty techniczne, rysunki
 • obsłudze wielu walut

Zamówienia

Możliwość integracji z systemami ERP i przesyłania informacji o zamówieniach.
Dystrybutor, przedstawiciel handlowy i klient (w zależności od konfiguracji) może składać zamówienia online.


Najważniejsze funkcje zarządzania zamówieniami to:
 • generowanie zamówień na podstawie oferty (kopiowanie informacji z oferty)
 • sprawdzanie zgodności danych z regułami biznesowymi
 • możliwość skonfigurowania czasu realizacji, warunków płatności, sposobu transportu, miejsca dostawy, warunków gwarancji itp.
 • łatwe dostosowywanie szablonów umów oraz przepływu informacji przy wykorzystaniu interfejsu administracyjnego

Generator dokumentów

Funkcjonalność ta pozwala na:
 • przygotowanie szablonów dla ofert oraz umów
 • uwzględnienie zestawienia wybranych w ofercie/umowie produktów
 • wypełnienie nagłówka danymi klienta
 • zdefiniowanie listów przewodnich
 • dodawanie kart technicznych, zdjęć i rysunków w zależności od wybranych produktów
 • generowanie dokumentów w formacie MS Word (wymagany MS Word), Adobe PDF, HTML
 • drukowanie, wysyłanie e-mailem, faxowanie wygenerowanych dokumentów
 • zapamiętanie w bazie danych wszystkich wygenerowanych dokumentów

Raporty

Podstawowe raporty:
 • plan sprzedaży handlowców (generowany na podstawie statusów ofert)
 • sprzedaż wg handlowców, przedstawicieli (stosunek ofert do zawartych umów itp)
 • raport marż w ofertach/umowach
 • oferty/umowy wg. handlowców z podziałem na klientów
 • zamówienia skierowane do realizacji
 • udział w rynku